Email Server Cá Nhân
Email Cá Nhân có đầy đủ tính năng như email server tuy nhiên được đơn giản hóa dành cho khách hàng cần Email giao dịch tin cậy với chi phí thấp nhất.

 

Đăng ký dịch vụ Email server cá nhân

Dịch vụ cho phép bạn dùng tên miền riêng và 01 địa chỉ Email.

Email server Cá Nhân có đầy đủ tính năng như email server tuy nhiên được đơn giản hóa dành cho khách hàng cần Email giao dịch tin cậy với chi phí thấp nhất.

DCC Media sẽ hỗ trợ tất cả bạn không cần có lo lắng về vấn đề kỹ thuật.