Bộ vector cho giáng sinh
Download bộ vector cho mùa Giáng sinh (file EPS AI SVG)

Chúng tôi xin  gửi tới các bạn bộ vector để sử dụng cho các thiết kế trong mùa giáng sinh đang tới gần.  Một số hình ảnh trong bộ vector:

Download bộ vector cho mùa Giáng sinh (file EPS AI SVG)

Download bộ vector cho mùa Giáng sinh (file EPS AI SVG)

Tải về ở đây:

Phần 1 Phần 2 Phần 3

Password: dohoavn

Nguồn: www.dohoa.vn