Decal trong
Decal trong về cơ bản cũng giống như những loại Decal khác nhưng chất liệu này giống như một lớp màng nilông trong suốt....

Decal trong về cơ bản cũng giống như những loại Decal khác nhưng chất liệu này giống như một lớp màng nilông trong suốt.

Ưu điểm của loại Decal này được tận dụng để sử dụng cho những mặt hàng cao cấp, hoặc những mặt hàng cần có những tính chất nghiêm túc, không cần màu nền.

Tính chất cơ bản cũng như những loại decal nhựa và cũng được sử dụng rất thông dụng.

In Decal Trong, Decal trong giá rẻ

 

In Decal Trong, Decal trong giá rẻ