Điều kiện để nhãn hiệu - logo được bảo hộ
Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa là quy trình thủ tục trải qua nhiều bước xét nghiệm trong khoảng thời gian 09 tháng theo quy định của pháp luật. Một nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ khi có đủ các điều kiện sau

(Tính phân biệt là điều kiện quan trọng nhất - Ảnh minh họa)

1. Về mặt hình thức của nhãn hiệu

- Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc.

- Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

2. Về mặt nội dung

- Nhãn hiệu được bảo hộ theo đúng phân nhóm, sản phẩm dịch vụ theo quy định của thỏa ước Ni-xơ.

3. Về mặt chủ thể

- Là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự.

- Là pháp nhân, tổ chức được thành lập hợp pháp hoặc thừa nhận hợp pháp tại Việt Nam.

4. Về mặt chấp hành pháp luật

Chủ thể đơn đã chấp hành đúng quy định về nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và quy định về đóng phí nhà nước theo quy định của Bộ tài chỉnh.