Chi tiết dự án
Click vào ảnh để xem kích thước lớn hơn
Website BSL

Link website: bsl.vn

Loại hình: Thiết kế web

Tông màu chủ đạo: Blue

Giới thiệu ngắn về khách hàng:

Hoạt động kinh doanh chính của công ty TNHH giao nhận biển xanh là vận tải biển. BSL không chỉ là chủ tàu, quản lý và khai thác tàu mà còn tham gia vào các hoạt động thuê tàu, mua bán tàu, các dịch vụ liên quan thông qua các công ty con và chi nhánh như dịch vụ đại lý, giao nhận & logistic, sửa chữa tàu, cung ứng dầu nhờn, vật tư, cung cấp thuyền viên... cũng như các hoạt động liên doanh, liên kết.
Dự án khác