Chi tiết dự án
Click vào ảnh để xem kích thước lớn hơn
Bộ nhận diện thương hiệu may Xuân Ngọc

Công ty TNHH may Xuân Ngọc

Địa chỉ: Vĩnh Khê - An Đồng - An Dương - Hải Phòng

Mobile: 09 1234 46 76

ĐT: 031 3 913 366

Fax: 031 8 825 314

Email: Bkimanh@gmail.com


 

Dự án khác