Cty cổ phần tư vấn thiết kế và giám định xây dựng Sao Việt

Đôi chút về Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và giám định xây dựng Sao Việt

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và giám định xây dựng Sao Việt viết tắt là SVG engineering là một đơn vị Tư vấn xây dựng chuyên nghiệp với các dịch vụ Tư vấn Đầu tư, Tư vấn Thiết kế, Tư vấn Quản lý dự án, Tư vấn Giám sát thi công, Kiểm định - Giám định - Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

Website: http://svg-group.com/

VIDEO MÀ DCC MEDIA ĐÃ THIẾT KẾ